Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Řečice

Návštěv :
Celkem : 9939
Týden : 10
Dnes : 0
podrobnosti
DSC_8271_2000.jpg 27.6.2020 - Malujeme pro rodáky
Výtvarná dílna - MÍSTO, KDE ŽIJEME ------- U příležitosti chystaných oslav 750 let od založení obce proběhla dne 27.6.2020 výtvarná dílna, které se zúčastnily děti z Řečice a namalovaly první obrázky, jež by se měly stát základem chystané výstavy. ---------- Namaluj místo, kde žiješ, kam rád chodíš, které máš rád, tak znělo zadání výtvarné dílny a organizátoři setkání děkují všem přítomným, že si dokázali najít čas a svými výtvarnými pracemi napomáhají při přípravě programu setkání rodáků 2021. --------- Zároveň chceme vyzvat i ostatní děti, kterým nevyhovuje společná dílna a raději pracují o samotě, aby se připojily k výtvarnému projektu MÍSTO, KDE ŽIJEME. Všechny práce, se souhlasem tvůrců, vystavíme během setkání rodáků. Organizační tým předem děkuje všem, kdo by byl ochoten se připojit k našim aktivitám.
6
bleduliště1_malá.jpg 25.1.2020 - Úklid řečického bleduliště
Kdo z nás by se netěšil na jarní dny, kdy se ze studené země dere nový život? Nejprve ostýchavě a později s velkou razancí si k slunci razí cestu pobledlé listy sněženek a bledulí, aby záhy zesílily a předvedly světu svoji křehkou krásu, která vydrží chvíli, než uvadne pod paprsky jarního slunce. ----- Míst, kde můžeme ve volné přírodě obdivovat bílou záplavu květů bledulí, ubývá. Přesto existují lokality, kde se bledule samy množí a jejich společenstvo utěšeně přibývá. Takovou lokalitou jsou zamokřené louky nad Řečicí, směrem na Mysletice. ----- Jedná se o lokalitu rozdělenou státní silnicí, kudy projíždíme, ale nevšimneme si krásy, která je pár kroků od nás na dosah ruky. Za skutečnými hodnotami není potřeba jezdit do vzdálených míst. Stačí jim věnovat pozornost v místě, kde žijeme. ----- To byly hlavní pohnutky skupiny místních i přespolních účastníků sobotního setkání nad Řečicí. Dne 25.1.2020 se podařilo vyčistit část řečického bleduliště od náletových dřevin a odpadků. Akci podpořila Agentura ochrany přírody a krajiny České Budějovice. Organizátoři touto cestou děkují všem účastníkům za odvedenou práci. ----- Byl učiněn první krok a kolemjdoucím se už nyní naskytl průhled do míst, která již brzy zaplaví bíložluté zvonkovité hlavičky bledule jarní.
12
00 26.12.2019 - Vůl a osel
Vánoční čas nás opakovaně přivádí k tajemství života a naděje. Zrození Páně se odehrává v temnotě, ale zářící hvězda oznamuje narození světla, které nám přináší jiskru naděje, ukazuje cestu životem. Stačí udělat krok v temnotě a spolehnout se… -------- Letošní vánoční čas si Řečičtí zpříjemnili vánoční hrou „Vůl a osel“, která přítomným připomněla dávný příběh. Příběh minulý a stále přítomný. Příběh viděný očima těch, kterým do života vstoupila událost, o níž se stále vypráví. Tentokrát nám příběh převyprávěli vůl a osel. Vyprávěli ho 26.12.2019 u řečické kaple Nejsvětější Trojice, kam jim přišly naslouchat všechny generace. ------- Sousedské setkání, osvětlené pouze svíčkami a petrolejkami, místním připomnělo skutečnost, že i dnes je potřeba udělat krok a spolehnout se… -------------- Článek vyšel v Jindřichohradeckém deníku dne 27.12.2019: https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/tajemny-cas-vanoc-prozili-s-divadelni-hrou-vul-a-osel-20191227.html
4
DSC_6788_2000.jpg 7.12.2019 - Mikuláš 2019
SDH Řečice připravil pro děti Mikulášskou nadílku.
1
00 9.11.2019 - Tvořivě - poetické odpoledne
Pěkně mazanou zábavu prožili návštěvníci sobotní „Tvořivě – poetické dílny v Řečici“, která se konala v místním sále 9.11.2019. Odpolední program byl věnován dětem, které si se svými rodiči mohly vytvořit lojem a semínky naplněné dutinky, květináče, borovicové šišky a březová polínka. Zaujetí pro věc bylo znát v očích všech přítomných – děti mačkaly změklou lojovou hmotu ve svých dlaních a rodičové s hrůzou sledovali to mastné nadělení. ------ Sotva se dospělým podařilo odmastit své ratolesti, pokračoval program divadelním představením „Jak pan učitel Janíček prohrál s čerty v kartách“, které nastudoval divadelní soubor KOMYCI (KOstelnoMYslováCI). Původní divadelní hra od scénáristky a režisérky Ivany Fexové byla milým osvěžením pozdního odpoledne a zaplněný řečický sál se bavil nad nepoučitelným učitelem Janíčkem, jenž hrál s čertem o duši. ----- Doufáme, že se laskavý host dobře bavil a že sobotní setkání bylo příjemné pro všechny přítomné a užitečné pro přezimující ptactvo. ------------------------------------- Zkrácený článek vyšel v Jindřichohradeckých listech dne 12.11.2019: https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-recice-sobotnim-tvorenim-pomahaly-ptactvu-20191111.html
21
01 13.9.2019 - Promítání filmu Feral
V pátek 13. září 2019 jsme v Řečici u maringotky promítali dokumentární film Feral, který zachycuje život Charlieho Soukupa, undergroundového písničkáře a signatáře Charty 77. Na začátku 80. let emigroval z Československa a několik desítek let žil osaměle v australské divočině jako poustevník a budhista. Režie: Jiří Holba.
4
01 1.6.2019 - Dětský den 2019
ŘEDIDLO ve spolupráci s SDH Řečice připravilo program dětského dne 2019.
12
01 11.5.2019 - Férová snídaně u maringotky
Na více než 190 místech po celé České republice se v sobotu 11.května uskutečnil piknik na podporu fairtradových, ale i lokálních pěstitelů. Lidé společnou snídaní z fairtradeových nebo lokálních surovin dali najevo zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny, a solidaritu s nimi. Letos se zapojila i Řečice, kde se na louce u maringotky sešlo přes dvacet lidí, aby společně posnídali. Slunečné ráno, staré hity z gramofonu na kličku a výhled na obec vytvořily příjemnou atmosféru. Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový den pro fair trade. Fairtrade je etická certifikace pomáhající pěstitelům zejména z rozvojových zemí, garantuje jim důstojné životní podmínky pro práci, zakazuje dětskou práci a podporuje šetrné využívání přírodních zdrojů.
6
DSC_0574_2000.jpg 8.5.2019 - Dřevořezba u lípy
ŘEČICKÁ LÍPA SE VRÁTILA ---- Dne 8.5.2019 se sešli občané Řečice a zástupci obce Volfířov na místě, které bylo odnepaměti spojeno s dominantou obce - lípou, která shlížela na životy lidí a sledovala jejich každodenní usilování. Bylo tomu tak až do loňského roku, kdy ji vyvrátila 30. října 2018 vichřice. --- Vedle lípy r. 1854 nechal postavit rod Dalbergů kamenný sloup, původně zasvěcený Panně Marii Svatohostýnské. Pod lípou stávala lavička určená k odpočinku a na prostranství před lípou se dlouhá léta pořádaly taneční zábavy. --- Řečická lípa naslouchala sousedskému povídání, sledovala děti, jak se houpají u kamenného sloupu, její koruna tlumila rockové decibely při zábavách, sledovala noční kreace tanečníků, poskytovala stín v horkých dnech, ale i úkryt před deštěm a vůně květů se linula po celé návsi. --- Majestátný strom neodolal silnému větru, a tak zůstane na starých fotografiích a snad i ve vzpomínkách místních lidí. Na jeho místo jsme vysadili nový strom – lípu srdčitou. Nezbývá, než si přát, aby i ona se dostala do srdcí místních a aby vyrostla do krásy a majestátní velikosti jako její předchůdkyně. --- Dřívější dominantu horní návsi připomíná od 8.května 2019 dřevořezba z části kmene původní lípy od řečického řezbáře - Pavla Račického. Organizátoři setkání děkují touto cestou všem zúčastněným za projevený zájem. ------- Článek v Jindřichohradeckém deníku: https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-recicka-lipa-se-vratila-zpet-20190523.html
12
00.jpg 18. - 20.4.2019 - Hrkání 2019
VELIKONOČNÍ TRADICE ŽIJÍ ----- Na Zelený čtvrtek umlkají zvony a rozeznívají se až na Bílou sobotu. Radostný hlas zvonů umlká a je nahrazen klapáním a hrkáním. Na obchůzku po vesnici vyrážejí děti i dospělí s hrkačkami a klapačkami. ----- Je to zvyk, který se v naší obci v posledních letech udržuje, a je příjemné vidět místní děti, jež prokazují službu druhým. Při obchůzce se setkají lidé, kteří nemají během roku příležitost se vidět. V době velikonoční oslavujeme život a setkávání s druhými k životu patří.
15
00 18.4.2019 - Požár v lese
Profesionální a dobrovolní hasiči likvidovali požár na pasece vykáceného lesa na Sádkách. Požár na ploše přibližně 20 x 20 metrů byl uhašen přibližně za hodinu. Požár byl beze škody.
3
00_Barka Urbanov 14.4.2019 - Lakomá Barka v Urbanově
DERNIÉRA LAKOMÉ BARKY V URBANOVĚ ---- Poslední představení Lakomé Barky (v pořadí páté) odehráli řečičtí ochotníci v Urbanově dne 14.4.2019. Za přátelské pozvání pořadatelů, vlídné přijetí publikem a bohaté občerstvení chceme ještě jednou poděkovat. V Urbanově to žije a my jsme rádi, že jsme u toho mohli být. ---- Záznam z představení je možné zhlédnout na adrese: https://youtu.be/UFg7obyl2EI
11
DSC_1794_2000.jpg 13.4.2019 - Lakomá Barka ve Studené
Na pozvání zájmového spolku STUDENSKÝ ČTYŘLÍSTEK, z.s. uvedlo ŘEDIDLO ve Studené reprízu divadelního představení Lakomá Barka. ------ Záznam z představení je možné zhlédnout zde: https://youtu.be/PlbCqUc9F60
5
20190309_14_2000.jpg - Založení spolku ŘEDIDLO
Založení divadelního spolku ŘEDIDLO (ŘEčická DIvaDelní LObby) ---- V minulosti k životu na venkově neodmyslitelně patřily ochotnické spolky. V době moderní postupně vymizely, aby v době postmoderní, se staromilským nasazením zakladatelů, znovu vznikly. K této události došlo i v Řečici dne 9. 3. 2019, kdy proběhla ustavující schůze a 6. 4. 2019 jsme byli zapsáni do spolkového rejstříku. --- Ředidlo vznikalo postupně při Obecní knihovně v Řečici od roku 2013. Nejprve jsme začínali s pohádkovým čtením pro děti a rodiče. Později jsme ve spolupráci s SDH Řečice zorganizovali turisticko-poetické vycházky do okolí obce. V současnosti se snažíme hrát ochotnické divadlo a učinit tak život na vesnici pestřejší. --- Hlavním zájmem spolku je podpora činnosti ochotnických divadelníků a všestranný rozvoj kultury a komunity v obci Řečice a blízkém okolí. Doufáme, že nám vlídní diváci zůstanou nakloněni a že se budeme i v budoucnu setkávat při nejrůznějších akcích
1
01.jpg 8.12.2018 - Vánoční dílna a Mikuláš 2018
SDH Řečice připravil tradiční vánoční dílnu a Mikulášskou besídku.
5
01 17.11.2018 - Lakomá Barka v Telči
Divadelní spolek ŘEDIDLO odehrál reprízu představení Lakomá Barka v Telči v nově zrekonstruovaném sále Orlovny. Výtěžek z akce byl věnován na pořízení nového topení. Zde si můžete přehrát záznam z vystoupení: https://youtu.be/EZI1tclIF7A
6
00 Oslavy výročí založení Československé republiky - 27.10.2018
Letošní oslavy stého výročí založení Československa si lidé připomínají v mnoha obcích. Každá oslava nese punc nezaměnitelnosti místa a jeho obyvatel. V Řečici jsme slavili 27. 10. 2018. Občané se setkali k oficiálnímu aktu zasazení čtyř lip svobody na návsi v Řečici. Po proslovech zástupců obce a pěveckém vystoupení sester Novotných se sázení stromů ujaly děti. Lípy jsme vysadili především pro budoucnost a děti jsou naším pokračováním. Přejme si, aby nezapomněly na obec, ke které patří, a kde mají své kořeny. Neboť vztah k vlasti začíná vztahem k místu, kde žijeme.-------Oslavy se pak přesunuly do společenského sálu, kde místní ochotníci zahráli divadelní hru Lakomá Barka na motivy Werichovy pohádky. Werichův laskavý a vlídný humor neodmyslitelně patří k první republice stejně jako odvaha a moudrost zakladatelů státu. A tak se v Řečici nevzpomínalo pouze na politiky, ale připomněli jsme si eleganci a důvtip zakladatele českého moderního divadla a moderní pohádky pro děti. Werich chtěl překonávat obrozenecké vlastenčení, kterému se první republika obtížně vyhýbala. Do jisté míry se mu obtížně vyhýbáme i my (zvláště při oslavách 100 let založení Československa). Přejme si tedy, aby děti, kterým bylo představení určeno, se nenaučily pouze mluvit o vlastenectví, ale aby se dokázaly podívat sebekriticky, s humorem a nadsázkou na sebe a na život ve své obci. Teprve tehdy z nich vyrostou svobodní lidé. ---------------------------------------- Informace o oslavách 100. výročí založení Československé republiky v Řečici byly zveřejněny také v Jindřichohradeckém deníku. https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-ctyri-lipy-jan-werich-a-deti-v-recici-20181105.html
16
000 2017/2018 - Kůrovcová kalamita
11
01 28.4.2018 - LAKOMÁ BARKA
Pohádka, nebo pravdivý příběh? ------- Dne 28.4.2018 se v řečickém společenském sále sešli příznivci samozvaného divadelního spolku ŘEDIDLO, který nastudoval pohádkový příběh od Jana Wericha – Lakomá Barka. Řečičtí ochotníci společně s Obecní knihovnou v Řečici připravují již pět let každoroční pohádkové čtení pro děti. Letos si vybrali známý příběh z knihy Fimfárum. ------ Prožít si příběh obyvatel Dejvic přišlo sto padesát diváků, pro které si divadelníci připravili čtyřicet minut zábavy. Fakt, že od začátku do konce smích v sále neutichl ani na okamžik, vypovídá nejenom o kvalitách původní předlohy, ale také o hereckých schopnostech členů spolku. Kombinace hraných scén se stínohrou umožnila připravit nejedno překvapení. Právě tím vynikly charakterové vlastnosti jednotlivých postav. ---------- Herci vytvořili zajímavou přehlídku povahových typů a ještě něco navíc… Dokázali svým neotřelým humorem nejenom pobavit, ale také přimět přítomné k zamyšlení nad aktuálností Werichova pravdivého příběhu. To se může podařit i mladým lidem, kteří se s nadhledem dívají na vlastní život a dokážou se zasmát sami sobě. ---------- Řečičtí ochotníci začínali s pohádkovým čtením pouze pro děti a dnes se zaplnil sál ze dvou třetin dospělými diváky všech věkových kategorií. Po skončení představení byla pro návštěvníky připravena výstava knižních novinek v místní knihovně. Organizátoři sobotního divadelního odpoledne děkují sponzorům za finanční záštitu, spolupracovníkům za pomoc s organizací akce a publiku za přízeň. Těšíme se někdy na viděnou.
20
DSC_3992_2000 2.4.2018 - Velikonoce 2018
I v letošním roce projel Řečicí velikonoční alegorický vůz s koledníky.
1
20180329_02_2000 29. - 31.3.2018 - Hrkání 2018
I v roce 2018 se sešla řečická mládež ku příležitosti velikonočního hrkání. Jsme rádi, že se nám daří tuto tradici udržovat. Děkujeme všem za účast a především za pohostinnost, které se nám při obchůzkách naší vsi dostalo.
14
DSC_1338_2000 9.12.2017 - Vánoční dílna a Mikuláš 2017
SDH Řečice přichystal tradiční Vánoční dílnu a Mikulášskou besídku.
2
DSC_1311_2000 5.12.2017 - Mikuláš v Řečici
Dne 5. prosince 2017 tradičně vyrazil na obchůzku Řečice Mikuláš se svou družinou.
1
DSC_2695_2000 13. - 15.4.2017 - Hrkání 2017
Obecní knihovna Řečice a divadelní skupina Ředidlo každoročně organizují v naší vsi velikonoční hrkání. Hlavním cílem celé akce je udržení tradice, ale neméně důležité je pozadí této události - děti se sejdou ke společné procházce a seznámí se i s těmi zapadlejšími kouty naší vesnice.
16
velikonoční_dílna_2017 8.4.2017 - Velikonoční dílna 2017
SDH Řečice připravil Velikonoční dílnu.
1
DSC_8006_crop 10.12.2016 - Vánoční dílna a Mikuláš
V sobotu 10.12.2016 připravil Sbor dobrovolných hasičů Řečice Vánoční dílnu a Mikulášskou nadílku.
2
00_Plakát_Loupežnická_pohádka 13.11.2016 - Loupežnická pohádka - repríza
V neděli 13.11.2016 se v řečickém sále sešli milovníci pokleslé zábavy, aby zhlédli reprízu a zároveň derniéru divadelního představení Ježkovy voči aneb Loupežnická pohádka, kterou nastudovala vznikající divadelní společnost ŘEDIDLO. --- Sto dvacet přítomných diváků se stalo svědky neuvěřitelných situací, dějových zvratů a kulinářských bonmotů. Čarodějnice měla připravené občerstvení v osobitém stylu. Děti ochutnaly ježkovy voči, žížaly i naložené kyselé rybičky. Pro ostatní přítomné byly připraveny kupované i domácí lahůdky. --- Jménem organizátorů děkujeme sponzorům – Obci Volfířov a firmám SETO, spol. s r.o. a Zemědělská výroba Ing. Vladimír Svoboda, kteří se nebáli investovat do podbízivé zábavy a pomohli Řečickým přilákat čtenáře do místní knihovny. Velký dík patří i všem dobrovolníkům, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a přispěli k osobité atmosféře kulturního zážitku. Věříme, že se u divadelního představení nesetkáváme naposledy. - - - - - - - - - - - - - - - - Článek z premiéry představení: http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/jezkovy-voci-bavily-recicke-publikum-20160413.html
24
01 listopad 2016 - Rekonstrukce vodovodu - Sádky
V listopadu 2016 proběhla rekonstrukce části dačického vodovodu.
11
001 27.8.2016 - Telč - Historická hasičská technika
PŘEHLÍDKA HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY Dne 27. 8. 2016 se konala v Telči přehlídka historické hasičské techniky. Výstavu pořádal SDH Telč pod záštitou města Telč. Telčské náměstí ožilo historickými uniformami, dobovou módou dam všech věkových kategorií, ale především koňmi i motory poháněnými hasičskými stříkačkami různých značek. -- Řečičtí hasiči na výstavě představili druhou nejstarší stříkačku, předvedli ji při zásahu. Zájem o technické skvosty byl nad očekávání velký, vždyť bylo co obdivovat. K vidění byly stříkačky zn. Škoda, zn. Smekal, zn. Vystrčil a syn. -- Starosta Roman Fabeš a senátor Miloš Vystrčil ocenili práci sborů dobrovolných hasičů, které pečují nejenom o techniku určenou k zásahům, ale i o staré kousky, které dnes vypovídají o vysoké technické a designové úrovni zpracování. -- Letošní první ročník se stal (alespoň podle slov pořadatelů) základem pro novou tradici v Telči.
12
01 červenec 2016 - Státní silnice v Řečici
V červenci a srpnu 2016 došlo v úseku státní silnice Řečice - Velká Lhota k pokládce nového povrchu vozovky. Součástí bylo vymezení křižovatky na návsi v Řečici.
13
01 18.6.2016 - Traktortriáda 2016
Letošní setkání milovníků traktorů se odehrálo 18.6.2016 v Řečici a opět přilákalo pozornost víc jak tisícovky diváků z širokého okolí. Žádný závod se neobejde bez tradičních disciplín, i letos se soutěžilo v kategorii tovární stroj, domaděl a veterán, nechyběl ani závod čtyřkolek. -- Závodníci předvedli nejenom spolehlivost a rychlost svých strojů, ale také svoji obratnost a přesnost. Letošní nové disciplíny – „jízda poslepu s navigátorem“ potrápila zúčastněné po stránce orientační i dovednostní; „zachraň bábu a uhas oheň“ prověřila fyzickou a psychickou připravenost závodníků. Když k tomu připočítáme jízdu příkopem a tradiční slalom, lze pouze konstatovat, že borci předvedli přihlížejícím nejeden divácký zážitek. -- Na své si přišli velcí i malí. Organizátoři zajistili pro děti několik atrakcí. Pro nesmělé byla připravena zmrzlina a cukrová vata, pro smělé malování na obličej, pro méně odvážné skákací hrad a pro odvážné lanová dráha, jízda na klasických čtyřkolkách či na jedinečné čtyřkolce Gladiator XXL přezdívané Jezevčík. Pro zručné byl k dispozici malý bagřík, na němž zájemci měli možnost na vlastní kůži okusit, jaké to je býti bagristou. -- Součástí programu byla ukázka nově zrenovované řečické stříkačky vyrobené v roce 1893 firmou R. A. Smekal. V krátkém vstupu předvedli členové SDH Smekalku při zásahu. Oheň byl na místní poměry ohlášen záhy, ale pak se ukázala připravenost sboru! Než hasiči dopili pivo, než nastartovali traktor, než našli hadice, než se dohodli, kdo bude pumpovat a kdo hasit, tak domek byl v plamenech. Požár se ale nerozšířil a hasiči s pomocí publika udrželi oheň pod kontrolou. -- Jakmile bylo nebezpečí zažehnáno, zbývalo vyhlásit výsledky soutěže. Na nejlepší závodníky čekaly zajímavé ceny, ale nejdůležitějším výsledkem je celkový dojem závodů. A ten opět naplnil očekávání návštěvníků.
27
20160604_dětský_den 4.6.2016 - Dětský den 2016
SDH Řečice uspořádal dětský den. Pro děti byla připravena tradiční stanoviště a na závěr proběhlo losování cen.
1
DSC_8952_crop - Stavění máje, čarodějnice 2016
SDH Řečice zorganizoval tradiční stavění máje a pálení čarodějnic.
1
00_úvodní 3.4.2016 - Loupežnická pohádka
Ježkovy voči bavily řečické publikum: Tradiční pohádkové čtení, které se uskutečnilo v neděli 3. dubna 2016 pod záštitou Obecní knihovny Řečice, se neslo v duchu mravokárné frašky, plné prvoplánových vtipů a bonmotů. Pokud se přišedší diváci domnívali, že uslyší poučnou pohádku, kde dobro a moudrost vítězí nad zlem a hloupostí, byli tentokráte na omylu. Místo výchovného představení pro děti zhlédli bravurně zvládnutou ukázku komické komerčně povrchní hry. Tvůrci si zřejmě nekladli za cíl nic víc, než pouhé pobavení diváků. Není proto divu, že se malý řečický sál, k prasknutí naplněný rodiči s dětmi, očekávaného výchovného momentu nedočkal. ---- Pouze smích, smích a zase jenom smích. Zdá se, že se samozvaní ochotníci trefili do vkusu současného diváka, když sáhli po knize Stanislavy Reschové – Ježkovy voči a jiné pohádky. Na motivy prvního příběhu knihy vznikla krátká divadelní hra o dvou dějstvích. ---- První dějství začalo jako klasická pohádka. Neuplynulo ani deset minut a bylo jasné, o co tvůrcům jde. Pobaveným divákům byl naservírován desetiminutový blok reklam všeho druhu. Jeden slogan střídal druhý. Na své si přišli všichni. Dealeři nabídli vedle mýdla, kloktadla a koktadla i čisticí prostředky, módní oblečení, čerstvou zeleninu a svěží švestky pro vegany i opečenou klobásu pro masožravce. Zkrátka hotová bramboračka. Velkou část reklamního času spolkla firma Bořek stavitel s.r.o. (pravděpodobně hlavní sponzor nedělního odpoledne). ---- Zaskočený divák se ani nestačil vzpamatovat a již se rozeběhlo druhé dějství, ve kterém jsme byli svědky neuvěřitelných vztahových zvratů mezi hlavními protagonisty, kulinářských extravagancí a meteorologických jevů. Vrcholem příběhu, založeného na slovních hříčkách, bylo neuvážené přání. V pohádkách se přání běžně plní. To přece ví každé malé dítě! Přání se splnilo a uzemnilo nejenom děti, ale i nejotrlejší diváky. Závěrečná píseň morální zkázu završila. ---- Potlesk nebral konce, ochotníci se ochotně poděkovali a pak už návštěvníky čekalo drobné občerstvení. Podávaly se mimo jiné ježkovy voči, kyselé rybičky, žížaly i housenky. Organizátoři nedělního pohádkového čtení děkují Městské knihovně Dačice za zapůjčení knižních novinek pro výstavku. Za finanční podporu kulturní akce děkujeme obci Volfířov a firmě SVAT - Šabatka. ---- Laskaví milovníci knih snad dají za pravdu skupince řečických nadšenců, že vzbuzovat zájem o knihu je dovoleno i podobně pokleslým způsobem. Tak zase někdy na viděnou u pohádkového příběhu v Řečici… ------ Článek byl zveřejněn v dubnových Ozvěnách Jihozápadní Moravy a dne 13.4.2016 vyšel v Jindřichohradeckém deníku. http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/jezkovy-voci-bavily-recicke-publikum-20160413.html
26
01_DSC_7536x_2000 24. - 26.3.2016 - Velikonoční hrkání 2016
Velikonoční tradice v Řečici: Rok se s rokem sešel a řečičtí koledníci opět vyrazili na pochůzku dům od domu. Přišel každý, kdo chtěl velikonoční čas prožít aktivně a kdo nespojuje Velikonoce pouze s pondělní pomlázkou. Koledníci poodhalují tajemství pradávného příběhu, který díky nim opakovaně ožívá a připomíná zradu, smrt a vzkříšení. Letošní hrkání provázelo příjemné počasí, koledníci se nemuseli potýkat se sněhovými přeháňkami jako loni. Sobotní obchůzka byla pro všechny (zvláště pro děti) nejradostnější, protože je u každých dveří čekala sladká odměna.
15
19.03.2016 - Velikonoční dílna 2016
SDH Řečice připravil Velikonoční dílnu, kde si zájemci mohli vyrobit velikonoční dekorace.
0
Vánoční dílna - Mikulášská besídka 2015
Dne 12.12.2015 uspořádal SDH Řečice Vánoční dílnu a Mikulášskou besídku.
0
20150131_stříkačka16_2000 podzim 2015 - Hasičská stříkačka
Prosinec je obdobím, kdy jsou lidé k sobě štědří a rádi obdarovávají bližní, aby napravili všechny resty vzniklé během roku. Obdarovat druhé prý provázejí radostnější pocity, než když má člověk dar přijmout. Letošní nadílka, která dorazila k členům hasičského sboru v Řečici u Dačic, potěšila nejen je, ale všechny občany. V lednu 2015 požádal SDH Řečice prostřednictvím obce Volfířov o dotaci na celkovou rekonstrukci hasičské stříkačky z roku 1893. Řečický hasičský sbor (založený roku 1892) pořídil ruční dvoupístovou stříkačku pro koňský zápřah již rok po svém vzniku. Výrobcem byla firma R. A. Smekal c. k. Privilegovaná továrna na stříkačky, čerpadla a hasičské náčiní v Čechách u Olomouce. Jediná známá oprava stříkačky proběhla v roce 1926, kdy byl původní tovární nátěr přetřen a doplněn o nápis Lipová Řečice a letopočty 1893 – 1926. Slouží ke cti členům místního sboru, že byla „Smekalka“ stále v dobrém technickém stavu. Zub času však poškodil kovové, dřevěné a kožené části a již delší dobu se hledala cesta, jak stříkačku uvést do vyhovujícího stavu. A jelikož jsou peníze vždycky až na prvním místě, pomohly řečickým hasičům Nadace ČEZ a obec Volfířov. Na rekonstrukci se podíleli členové SDH Řečice (Jaroslav Vojtěch, Petr Kauca, František Smejkal a Pavel Kauca), kteří prokázali svou řemeslnou zručnost a invenci, když řešili vzniklé technické problémy při opravě „mosazného srdce“ stříkačky. Opravy dřevěných částí a nátěru se zhostil restaurátor Jan Semerád. Při pracích se všichni zúčastnění mohli obdivovat řemeslné zručnosti mosazníků, mědikovců, kolářů, řemenářů a provazníků, bez jejichž pečlivosti a přesnosti by nikdy nemohl vzniknout podobný unikátní stroj. Je na výsost jasné, že zaměstnanci c. k. továrny museli být mistři svého řemesla, aby jejich výrobek byl jednoduchý na obsluhu, účelný a bezporuchový. V průběhu čtyř měsíců se podařilo vrátit zašlý lesk krásce, která nemá jen noblesní a nablýskaný nátěr, ale která je opět zcela funkční. To byl záměr žadatele o dotaci, kterou zaštítila Nadace ČEZ z grantu Podpora regionu. Částka věnovaná Nadací ČEZ činila 55 000 Kč a zbylé náklady dofinancovala obec Volfířov. Obyvatelům Řečice se na konci letošního listopadu vrátila část obnovené historie. Je to okamžik, kdy se obdarovaní radují, že se podařilo něco dobrého, a je to také okamžik poděkovat dárci, jmenovitě Nadaci ČEZ a obci Volfířov, kterým není lhostejný osud jedné staré stříkačky. Děkujeme za finanční pomoc. Veřejnost se bude moci obdivovat zručnosti minulých i současných mistrů svého řemesla při hasičských závodech v roce 2016, které se konají v rámci obce Volfířov v místní části Řečice. (článek otištěn v Jindřichohradeckém deníku dne 9. prosince 2015)
15
20151009_vodovod04_2000 podzim 2015 - Oprava staré části vodovodu
Nejstarší část obecního vodovodu v Řečici byla vybudována již v roce 1965. Zbylé části obce byly napojeny k vodovodu později. Za posledních deset let se technický stav liniového vodovodu výrazně zhoršil a obec Volfířov nechala zpracovat projekt „Řečice – obnova vodovodu“. Z důvodu vyšších finančních nákladů hledalo Zastupitelstvo obce Volfířov vhodný grant, ze kterého by se mohla pokrýt část finančních nákladů stavby. V letošním roce Jihočeský kraj vypsal výzvu v programu „Rozvoj venkova a krajiny, Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.“ Na základě výběrového řízení stavbu realizovala jihlavská firma STARKON a.s., celkové náklady na rekonstrukci vodovodu se vyšplhaly na 1 716 241Kč (včetně DPH), dotace od Jihočeského kraje činila 784 613Kč. Opravu komplikovaly stávající sítě, které křížily cestu nového i původního vodovodu, problematicky se hledaly i přípojky k domům. Přes všechny obtíže, jež podobnou stavbu provázejí, se podařilo stavbu řádně dokončit a zajistit tak pro místní dodávky pitné vody.
12
00_Pozvánka_2015 03.10.2015 - Čertoviny aneb Hrátky s ohněm
Dne 3. října 2015 se na pomezí katastrů Řečice a Olší konala turisticko-poetická vycházka za krásami zdejší krajiny. Kdo se snad domnívati ráčí, že turistika a poetika k sobě spojiti nejdou, je na velkém omylu. Lid český jest odnepaměti lidem hravým, zvídavým a uměnímilovným. Pořadatelé vycházky dlouho přemýšleli nad tématem a obsahem trasy. Vědomi si skutečnosti, že od počítačů, chytrých telefonů a jiných sofistikovaných obveselovadel nebude lehké přimět větší počet lidí k zábavě vskutku primitivní, zvolili téma přitažlivé, chytlavé – Čertoviny aneb Hrátky s ohněm. Zdá se, že i homo postmodernus se občas vrací k zábavě jednoduché a že je schopen pohybovati se po nohách vlastních. Údy své rozpohybovali mladí i starší, ženy i muži, místní i přespolní. A čekala je trasa nelehká, kamenitá, kopcovitá. Útěchou jim na cestě mohla býti jediná skutečnost, ke které zraky své toužebně upínali, a tou byla blízkost dalšího stanoviště. Trasa nabízela nevšední pokusy s ohněm, záludné rébusy, hádanky, přírodní zajímavosti a tři pokleslé divadelní výstupy plné třeskuté zábavy, lascivity, brutality a násilí; tak, jak to doba dnešní vyžaduje. Již názvy samotných divadelních vstupů mluví za vše: „Kterak pračlověk skrze oheň k venuši přišel“ „Jak nad Olším čarodějnici upáliti chtěli“ a „Kterak čert nad Bradlem létal.“ Do cíle trasy dorazili jedinci otrlejší, zocelení ohněm a poeticky podbízivým programem. Na závěr je čekala jízda motorovým člunem po sluncem zalité hladině Hadravské nádrže. Ani zde nekončila rafinovanost pořadatelů a připraveny byly odměny větší i menší, které byly spravedlivě rozděleny losem mezi přítomné. Jedinou útěchou se pro účastníky staly domácí koláče, jablkové záviny, buchty, kremrole a grilovaná klobása. Nu což, hravost, zvídavost a uměnímilovnost nemusí nutně přinášet pohodlí do života. Doufáme, že alespoň přinesly neobvyklý zážitek. Pořadatelé děkují touto cestou všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří se nebáli investovat svůj čas a peníze do turistiky a poetiky. Zvláštní poděkování patří SDH Dačice za zajištění bezpečné lodní dopravy.
33
01_Traktortriáda 27.06.2015 - TraktorTriáda 2015
TraktorTriáda v Řečici opět bavila: V sobotu 27.června se na louce v Řečici tradičně setkali příznivci traktorů, čtyřkolek a dobré zábavy. Tato sportovně-společenská událost každoročně přiláká početné publikum, a ani letošní, již pátý ročník, nebyl výjimkou. Během dne se na trati vystřídala čtyřicítka závodníků, jejichž umění přihlížely přibližně dva tisíce diváků. Organizátoři nezapomněli ani na děti, pro které připravili lanovou dráhu, trampolínu, malování na obličej a nezapomenutelnou projížďku na čtyřkolce, v traktoru či Kirovci K700. Největší oblibě se mezi diváky i soutěžícími těšil tradiční bahenní příkop či nová dovednostní disciplína „převez bábu na trakaři“. Letos ke třem původním závodním kategoriím tovární, domaděl a veterán traktor přibyl také divácky atraktivní závod čtyřkolek. Ve hře byly lákavé ceny, včetně speciální ceny domácí malotraktor jménem Karel, o nějž se vítězové tří hlavních kategorií utkali v nemotorové soutěži. Karla totiž získal ten, kdo nejrychleji zvládl vypít tuplák piva. Blížící se dešťové mraky téměř po celý den jemně koketovaly s přítomnými příznivci umaštěné techniky, avšak vždy se stihly vypršet jinde a poslat pozdravení pouze v podobě několika málo kapek. Velký dík patří všem zúčastněným i početnému kolektivu pořadatelů, který je příkladem toho, že i v malé zapadlé vesnici se mohou dít velké věci.
22
DSC_5786_2000 30.05.2015 - Dětský den 2015
V sobotu 30.05.2015 uspořádal SDH Řečice tradiční dětský den. Pořadatelům nadělala zprvu vrásky na čele vydatná májová přeháňka, nicméně po chvíli opět vykouklo sluníčko a děti mohly začít plnit připravené úkoly. Program doplnilo vystoupení šermířů, ukázka dobových tanců a soubojů a nechyběla ani závěrečná diskotéka o ceny.
14
01 30.04.2015 - Stavění máje, čarodějnice 2015
SDH Řečice pořádal tradiční stavění máje a pálení čarodějnic.
10
01_2000 17.04.2015 - Pohádkové čtení ve Velké Lhotě
Mladí putovali za příběhy s nejmladšími: Dne 17.4.2015 navštívila řečická mládež ZŠ a MŠ ve Velké Lhotě se scénickým pohádkovým čtením. Pokusili jsme se představit recitaci z tvorby J. Žáčka a P. Šruta trochu jinak. Chtěli jsme vyprávět především příběhy, které jsou v poezii ukryté, jen je potřeba je objevit čtenáři, posluchači, divákovi. Děti ze školky oslovil především příběh Pavoučka Páji od Pavla Šruta. Pavouček ulovil do své pavučiny zlatou mušku, a protože každá pohádka končí tak, jak si děti přejí, tedy šťastně, nebylo tomu jinak ani v příběhu o Zlatušce. Zdálo se, že se Pájovi nepodařilo ulovit pouze mušku, ale že ulovil i pozornost publika, a to je nejpodstatnější. Jednotlivé scénické výstupy a písničky byly zakomponovány do vyprávění Grega Heffleyho, což je hlavní postava ze série knih pro školáky od amerického autora Jeffa Kinneye. Příběh z Deníku malého poseroutky přiblížil divákům představení, jak by mohl vypadat ROBOT, kdyby to záleželo jen na klucích a kdyby se do toho nepletly holky… Závěrečný robotí tanec si ovšem naplno užili jak robotky, tak roboti. Účinkující si po skončení představení mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou základní i mateřskou školu. Vrátili se na chvíli do dob, kdy oni sami navštěvovali tyto prostory jako žáci. Organizátoři Pohádkového čtení touto cestou děkují dačické knihovně za zajištění celé řady „Deníku malého poseroutky“. (Žáci měli příležitost po skončení programu si knihy prohlédnout.) Další poděkování patří řečické knihovně a učitelskému sboru ZŠ a MŠ Velká Lhota a obci Volfířov. Účinkovali: Martina Rodová, Věra Švecová, Verča Račická, Leoš Hudínek, Radek Kopečný, Jan Račický, Pavel Račický, Martin Vejmělek.
18
00_DSC_3837s_2000 02. - 04.04.2015 - Velikonoční hrkání 2015
Bílý čtvrtek a zelená sobota…: Letošní Velikonoce přinesly opět do naší obce radost i přes nepřízeň počasí. Tradiční hrkání začíná na Zelený čtvrtek, který byl u nás letos bílý, a končí na Bílou sobotu, která pro změnu byla zelená, alespoň že přívlastek Velkého pátku neohrozila přecházející studená fronta. Řečické děti (i ty nejmenší) ustály nepřízeň počasí a svým vytrvalým hrkáním a klapáním připomněly řečickým obyvatelům biblický příběh. Odměnou za jejich vytrvalost a nezdolnost jim bylo vlídné přijetí v domácnostech při sobotní obchůzce a bohatá koleda. Doufejme, že letošní chladné Velikonoce jsou posledním záchvěvem zimy a jaro dorazí i do našich zeměpisných souřadnic.
26
01_vejce 28.03.2015 - Velikonoční dílna 2015
V sobotu 28. března 2015 se v místním sále uskutečnila tradiční velikonoční dílna, kterou připravil Sbor dobrovolných hasičů Řečice. Účastníci si mohli zhotovit velikonoční dekorace, uplést si pomlázku či ozdobit velikonoční vajíčka.
14
01_DSC_3255_2000 22.03.2015 - Pohádkové čtení 2015
Pavouček Pája a malý poseroutka bavili v Řečici: Dne 22. 3. 2015 se v sále v Řečici konalo tradiční Pohádkové čtení, které pořádala Obecní knihovna Řečice při příležitosti Měsíce knihy. Letošní podtitul – Putování za příběhy – nabízel přehlídku toho nejzajímavějšího z pera Jiřího Žáčka, Pavla Šruta a Jeffa Kinneye. Dospělí si zavzpomínali na dobu, kdy byli školou povinní, děti nahlédly na školní rok z jiného úhlu pohledu. Jak děti, tak dospělí vědí, že když je člověku jedenáct, tak to může být nejenom ve škole pěkný „opruz“. A když si máma usmyslí, že si její syn Greg Heffley bude psát DENÍK, tak z toho vznikne nejedna komická situace. Diváci řečického Pohádkového čtení byli účastni situací, které Greg zažívá ve škole i mimo ni. S pavoučkem Pájou a strýčkem Herkulem se diváci i účinkující vypravili na dobrodružný výlet, ale hlavně se všichni společně bavili. Dobrá nálada a zájem návštěvníků o předlohu scénického čtení jsou dvě skutečnosti, pro které má smysl podobné akce pořádat. Pokud máte rádi literaturu pro děti, humorné situace a dokážete nahlížet na svět očima dětí, pak vás již nyní zveme na příští Pohádkové čtení. Pořadatelé děkují všem zúčastněným, že si našli chvilku, kdy se dokázali zastavit a pobavit se spolu s dětmi.
19
DSC_7237_2000 08.11.2014 - Žehnání kříže u kaple
V sobotu 8. listopadu 2014 byl požehnán nově opravený kříž na návsi. Přítomní byli seznámeni s obsahem schránky, která byla vložena do kříže roku 1931 a s obsahem schránky vloženým do kříže při letošní opravě.
6
DSC_6070_free_transform_2000 září-říjen 2014 - Oprava kříže u kaple
V letošním roce proběhla celková rekonstrukce kříže na návsi v Řečici. Kříž z roku 1811, vysoký 400 cm, umístěný vedle kaple Nejsvětější Trojice, byl naposledy rozebrán a složen v roce 1931. Tehdy byl přeražen během letní bouře vyvrácenou lípou. Opravu provedli kameníci František a Vincenc Vávrů. Jedná se o nejstarší kříž v obci. Je to místo posledního rozloučení se zesnulými. Nápis na kříži „Pobožný křesťane, kdykoli umučení Páně rozjímati budeš, vzpomeň modlitbou na dobrodince tohoto kříže." připomíná nejenom základní pravidlo vztahující se k víře, ale také přístup předků k vlastnímu životu. Kříž je symbolem spojení božského, věčného (vertikála) a lidského, pomíjivého prvku (horizontála). Člověk se snaží více či méně vědomě přesáhnout svou vlastní pomíjivost onou vertikálou. Do spodní části vertikály byla v roce 1931 uložena schránka s listinou a tři dobové mince. Ačkoli není zatím znám obsah původní listiny (značné poškození textu vlhkostí), postupovali Řečičtí stejně jako jejich předchůdci. Do schránky byly vloženy původní mince ze třicátých let, ikona Nejsvětější Trojice, biblický text, listina mapující nejdůležitější okamžiky dnešního života naší společnosti, bloček s podpisy obyvatel obce a tři mince ze současnosti. Snad bude po letech vzkaz v útrobách kříže zajímavou skutečností pro naše potomky a svědkem pomíjivé přítomnosti. Opravu kříže zajistila obec Volfířov, rekonstrukci spolufinancovaly obec Volfířov a DSO Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje „Oprava sakrálních památek“ celkovým nákladem 69 878 Kč. Odbornou opravu provedli restaurátor a štukatér Daniel Chadim a restaurátor Zdeněk Kovářík. Nově opravenému kříži bylo požehnáno otcem Norbertem v sobotu 8. 11. 2014.
20
01 18.10.2014 - Výlov rybníka Rožumberk
V sobotu 18.10.2014 pořádal SDH Řečice výlov rybníka Rožumberk.
8
20120417_Sadky01_2000 21.10.2014 - Zlomená lípa na Sádkách
V noci z 21. na 22. října 2014 se při přechodu výrazné studené fronty doprovázené silným nárazovým větrem (kolem 20 m/s) zlomila lípa u křížku na Sádkách. Kříž byl sundán a lípa bude pokácena.
18
DSC_5865_2000 13.10.2014 - Prasklý vodovod - Sádky, ČEVAK
13
00_Královna_2014 30.08.2014 - Putování za Královnou
„Putování za Královnou aneb Odkud teče voda z našich kohoutků“ Poněkud netradiční rozloučení s prázdninami zažili všichni účastníci turistické vycházky do okolí Řečice. Tentokrát se vycházka konala v duchu AD FONTES, a to doslovně. K pramenům, které zásobují vodou Dačice a široké okolí, se přišla podívat více než stovka milovníků krás Českomoravské vrchoviny. Pro děti a jejich doprovod byla připravena zábavně-naučná stezka. Účastníci neputovali pouze za příběhem královny, mohli se svézt na motorovém člunu, případně si vyslechnout odborný výklad o úpravě vody v podání docenta Vodičky. Objevit malebná místa zdejší krajiny, přivést k pramenům děti, hrát si, zároveň získat dávno zapomenuté samozřejmosti, to bylo smyslem společného setkání všech účastníků. Trasa dlouhá osm kilometrů neodradila nadšence všech věkových kategorií. Příznivé počasí napomohlo příjemnému srpnovému odpoledni dotvořit správnou atmosféru a rozloučení s prázdninami bylo korunováno sladkou tečkou v podobě marcipánových figurek a neodolatelných dortů. Doprovodnou součástí byla výstava fotografií Jana Říhy v místním kulturním domě. Zářící oči dětí byly nejlepší odměnou za vynaložené úsilí. Poděkování patří především SDH Řečice, Obecní knihovně Řečice, obci Volfířov, DSO Vodovod Řečice a provozovateli vodovodu - ČEVAK, a.s. Zvláštní poděkování věnujeme SDH Dačice, jehož členové se podíleli na odpoledním programu. Organizátoři touto cestou děkují všem účastníkům, kteří si prošli část přírodního parku Javořická vrchovina a objevili zapomenuté krásy tohoto kraje. Někdy příště při podobné příležitosti na shledanou v Řečici.
36
DSC_2340_2000 Sádky - Prasklý vodovod - 28.08.2014
Na konci srpna 2014 praskl na Sádkách u čp. 59 (Koutných) vodovod.
10
01_20140627_01_2000 - Hadravské studánky
V roce 2014 byly obnoveny obě Hadravské studánky.
21
20130709_boží muka_4_2000 2013/2014 - Boží muka u zámku - čištění
V srpnu 2013 proběhlo čištění božích muk u zámku a následně v červnu 2014 došlo k úpravě okolního terénu.
7
01 14.07.2014 - Prasklý vodovod - ČEVAK, Sádky
V neděli 06.07.2014 praskl vodovod u křížku na Sádkách. Protože nedaleko sebe vedou dva vodovody - obecní a dačický, bylo nejprve nutno určit, který z těchto vodovodů praskl. O týden později mohla proběhnout oprava dačického vodovodu.
14
DSC_9238_2000 05.07.2014 - Prasklý vodovod - Sádky
V sobotu 05.07.2014 praskl v Řečici na Sádkách č.p. 60 (u Budínů) obecní vodovod.
10
00_Traktortriáda_2014 28.06.2014 - Řečická traktortriáda
TRAKTORTRIÁDA V ŘEČICI OPĚT BAVILA - V sobotu 28. června se do Řečice již počtvrté sjely traktory různého věku, rozmanitého provedení a rozličného výkonu. Jedno však měly společné – přijely, aby si zasoutěžily, poměřily síly a především pobavily úctyhodných 1 500 přihlížejících. Soutěžilo se ve třech kategoriích, na trati šlo nejen o rychlost, ale též o zručnost při zatloukání hřebíků, um vyjet příkrý svah a odvahu zdolat bahenní příkop, který již tradičně patří k divácky nejatraktivnějším „disciplínám“. Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě sjezdu na visutém laně či možnosti svézt se na čtyřkolce. K pohodově strávené sobotě přispělo i slunečné letní počasí a sehraný tým organizátorů.
24
01_DSC_6822_2000 31.05.2014 - Dětský den
Dne 31. 5. 2014 se v Řečici uskutečnily tradiční oslavy Mezinárodního dne dětí. Pro účastníky byly připraveny dovednostní i vědomostní soutěže. Za splnění všech úkolů čekala každého soutěžícího odměna v podobě dárkového balíčku. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit volné disciplíny v DISCO TANCI a vyhrát sladkou odměnu - koláč. Na tři nejlepší tanečníky čekal dort. Vybrat z pětašedesáti soutěžících tři největší „šoumeny“ nebyl rozhodně lehký úkol, ale porota nakonec rozhodla a ceny si našly své majitele. Kdo si netroufal na parket a nebál se výšek, mohl se svézt na horolezecké kladce. Milovníci dobrého jídla si jistě přišli na své, jelikož členové SDH Řečice, kteří zorganizovali sobotní odpoledne, pamatovali nejen na děti, ale i na jejich doprovod. Odpolední program zpestřila dětská kapela ze ZUŠ Dačice pod vedením Josefa Mochara „Blue Moon.“ V tanečním rytmu se sobotní odpoledne plynule přehouplo do večerní zábavy pro dospělé. I přes chladné počasí byla účast vysoká. Doufejme, že návštěvníci zůstanou věrni této dlouholeté tradici a případně se zúčastní dalších akcí, které pořádají členové SDH Řečice. Na konec prázdnin chystají SDH a Místní lidová knihovna Řečice pro děti a rodiče „Putování za Královnou aneb Odkud teče voda z našich kohoutků.“
17
DSC_5193_2000 30.04.2014 - Stavění máje a čarodějnice
Stavění máje. Jeden z nejstarších českých obyčejů, který se na našem území objevil již v patnáctém století, se udržuje ve většině vesnic i v dnešní době. Původní význam této tradice se posunul, máj již nestaví pouze nezadaní mládenci, ale každý, kdo má chuť být účasten společné události v obci. Letos se v souvislosti s touto tradicí objevila ještě jedna zvyklost, a to podříznutí máje během filipojakubské noci. Řečickým se nepodařilo uhlídat máj, proto si jeho vztyčení zopakovali 1. května. Nebyli sami, i v ostatních okolních obcích padly během noci z 30. 4. na 1. 5. máje k zemi. Doufejme, že ti, kteří letos triumfovali, si uvědomují, co by je čekalo, kdyby byli přistiženi při činu. Tak napřesrok… Zvyky se zkrátka musejí dodržovat…
16
01 27.04.2014 - Pohádkové čtení
U příležitosti Světového dne knihy uspořádala Místní lidová knihovna v Řečici veřejné čtení pro děti a rodiče. Tentokrát se průvodci pohádkovým světem stali Lojza a Líza - dvě ponožky, které ví, jak to chodí ve světě pohádek a ve světě dětí. Pro návštěvníky představení byla také připravena výstavka knih z místní knihovny, dětem organizátoři přichystali malé občerstvení. Doufejme, že i prostřednictvím podobných akcí najdou děti cestu zpátky ke knihám.
9
DSC_4192_2000 17. - 19.04.2014 - Velikonoční hrkání
Velikonoční hrkání je tradice připomínající zrazení (Zelený čtvrtek), umučení (Velký pátek) a zmrtvýchvstání Krista (noc z Bílé soboty na neděli). Po tři dny utichne hlas zvonů a nahrazují jej hrkači, kteří obcházejí celou vesnici. Poté se opět rozezní zvony. Koledníkům letos přálo počasí. Ti řečičtí se sešli v hojném počtu a přispěli tak k velikonoční náladě místních obyvatel.
27
01_Velikonoční dílna 12.04.2014 - Velikonoční dílna
Poslední sobota před Květnou nedělí patřila v Řečici tradiční velikonoční dílně. Organizátoři (SDH Řečice) připravili pro návštěvníky pestrou nabídku ručních prací. Fantazii se meze nekladly. Každý si mohl vyrobit dekorace pro nadcházející Šťastný týden. Největší zájem projevili o tvůrčí práce rodiče s dětmi, nápomocni jim byli starší a zkušenější tvůrci. Pánové si mohli pod odborným dohledem zhotovit vlastní pomlázku. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na organizaci dílny podíleli.
17
01_DSC_3068_2000 01.03.2014 - Masopustní rej masek
Fašank, šibřinky, masopust… Konec hojnosti a radovánek, počátek postní doby. Obnovená tradice v Řečici se neobešla bez opravdového veselí. Místní občané se sešli v sobotu 1. 3. 2014 v hojném počtu, aby společně strávili poslední sobotu před čtyřicetidenním půstem. Pouliční zábava se plynule přesunula do místního sálu, kde pokračoval karneval pro nejmenší. Nechybělo dobré pití, grilovaná klobása a tradiční pečivo (koblihy, boží milosti). Pořadatelé děkují touto cestou všem, kdo dorazili v masce i bez ní a přispěli k dobré náladě. Příští rok opět na shledanou v Řečici při masopustu.
15
01 21.12.2013 - Vánoční dílna 2013
SDH Řečice uspořádal Vánoční dílnu, během níž si zájemci z řad místních občanů i občanů okolních vesnic mohli vytvořit vánoční výzdobu.
16
01_sál 07.12.2013 - Mikulášská besídka 2013
14
DSC_8417_2000 19.10.2013 - Zasaď si svůj strom
Podzimní akce výsadby ovocné aleje. - Příjemné podzimní počasí přilákalo téměř stovku lidí (z toho byla polovina dětí) a všech padesát stromů bylo zasazeno během chvilky. Děti si ke stromu, který zasadily, napsaly cedulku se jménem a odrůdou stromu a ke kořenům mohly vložit láhev se vzkazem budoucím generacím. SDH Řečice připravil občerstvení a nechybělo ani opékání špekáčků. Děkujeme.
28
01_Soutěžní štrůdly 05.10.2013 - Gulášování a štrůdlování
Řečici provoněly štrůdly a guláše - V sobotu 5. října si v řečickém hostinci dali dostaveníčko milovníci štrůdlů a gulášů. Šestičlenná porota před sebou měla zdánlivě jednoduchý úkol – rozhodnout mezi osmi vzorky a vybrat nejlepší guláš a štrůdl. Všechny z nich však lahodily nejen oku, ale i chuťové pohárky si přišly na své. Porotci sice vybrali vítěze, ale skutečnými vítězi byli všichni, kteří sebrali odvahu a přihlásili se do této kulinářské soutěže. Ochutnat mohli i diváci, a jelikož následovala zábava v podání skupiny Majkl Band, mohlo se ochutnávat až do ranních hodin. Tak zase někdy na shledanou na Řečickém štrůdlování a gulášování.
12
DSC_5392_2000 29.07.2013 - Větrná smršť
V pondělí 29.07.2013 se ve večerních hodinách nad Řečicí a okolními vesnicemi přehnala větrná bouře obsahující tzv. downbursty. [Jinými slovy se jedná o jakési průtrže vzduchu. Tento typ bouře často generuje celou sérii downburstů a přerušovaná stopa škod tak může dosáhnout i desítky kilometrů. Škody způsobené downbursty na první pohled připomínají škody způsobené slabšími až středně silnými tornády. Stromy po dopadu downburstu jsou však většinou vyvráceny nebo polámány ve směru dopadu downburstu, resp. ve směru postupu bouře. Tato větrná bouře navíc jako celek splnila kritéria pro výjimečný meteorologický jev označovaný jako derecho. Derecho, ze španělštiny, znamená "přímo vpřed". Jedná se o široký pás velmi silného, až extrémního, větru, který zasahuje velkou část území, na kterém pak působí delší dobu rozsáhlé a významné škody. Při průměrné rychlosti větru alespoň 25 m/s (90 km/hod) pak tento vítr může být velmi pustošivý a může postihnout dosti rozsáhlé území. Samotný jev derecho tak může putovat i přes několik států a může vytrvávat i mnoho hodin. Derecho je dosti vzácně se vyskytujícím fenoménem. V našich podmínkách se tvoří jen jednou za několik let. Info: Amatérská meteorologická společnost o.s.] Bouře za sebou po desetiminutovém řádění nechala popadané stromy, lehce poničené střechy a přerušenou dodávku elektrické energie. Profesionální meteorologická stanice v Kostelní Myslové udávala nárazy větru o síle 31 m/s (112 km/hod) a amatérské měření v Řečici zaznamenalo 48 mm srážek. Sbor dobrovolných hasičů Řečice i jiní dobrovolníci pomáhali odklízet napáchané škody do pozdních nočních hodin. Silnice na Dačice přes Háj byla zprůjezdněna až následující den po odstranění spadlých sloupů elektrického vedení.
33
DSC_3297_2000 22.06.2013 - Řečická Traktortriáda 2013
Již potřetí si na řečické louce daly dostaveníčko traktory dříve „narozené“, podomácku sestrojené či klasické tovární výroby, aby jejich majitelé předvedli svůj um na mnoha překážkách, z nichž k divácky nejatraktivnějším bezesporu patří průjezd bahnitým příkopem. Nechyběly ani exhibice čtyřkolek či tradiční traktorová přetahovaná. O tom, že je o klání podobného druhu velký zájem, svědčí i fakt, že soutěžící přijeli nejen z blízkého okolí, ale i z Třeboně či Ládví u Prahy. Letošní ročník navíc provázelo slunečné počasí, a tak bylo o důvod víc k dobré náladě a necelá tisícovka návštěvníků strávila příjemný sobotní den.
20
01_Horolezci 01.06.2013 - Dětský den 2013
Skvělá zábava v nejistém počasí: Letošní oslava Dne dětí v Řečici proběhla v režii místního sboru dobrovolných hasičů za podpory tradičních sponzorů. Bohatý doprovodný program byl příjemným zpestřením sobotního odpoledne. Zamračená obloha a nejistá předpověď počasí nezkazily radost dětem, které se mohly zapojit do výtvarných, sportovních a dovednostních soutěží. Největší pozornosti se těšili horolezci z Telče, pod jejichž vedením si přítomní mohli vyzkoušet jízdu na kladce, chůzi po laně s oporou a bez opory. Všichni byli pevně přivázáni a odvázat se mohli až při diskotékové hudbě na ta-nečním parketě. Tři nejlepší tanečníci byli odměněni dortem, pro ostatní si organizátoři připravili bohatou tombolu. Na své si přišli milovníci dobrého jídla a pití. Pokud byli návštěvníci příznivci rockové hudby a měli dost sil, mohli pokračovat v místním sále na taneční zábavě, protože MAJKL BAND A VEHEMENT to umí pořádně rozbalit.
13
01 Stavění májky a čarodějnice 2013 - Čarodějnice 2013
SDH Řečice uspořádal dne 30.04.2013 tradiční stavění máje a následné pálení čarodějnic.
14
Aktéři pohádkového čtení 21.04.2013 - Pohádkové čtení 2013
Dne 21.04.2013 uspořádala Místní knihovna Řečice k příležitosti Světového dne knihy Pohádkové čtení. Děti a jejich rodiče si mohli poslechnout klasické pohádky v podání Klárky Jiráskové, Věrky Švecové a Jendy Račických, na kytaru je doprovodil Martin Vejmělek. Chvíle strávená s knihou byla příjemným zpestřením slunečného jarního podvečera.
4
01_koledníci 28. - 30. 03. 2013 - Hrkání 2013
V letošním roce jsme se rozhodli pro obnovení tradice velikonočního hrkání v naší obci. Hrkání se zúčastnilo ca. 15 dětí, které s hrkačkami prošly 3x celou ves (čtvrtek 28.3. v 16:15, pátek 29.3. v 15:30 a sobota v 9:00 hod.). Počasí letos "hrkačům a hrkačkám" moc nepřálo, bylo čerstvě nasněženo, zataženo a chladno (ve čtvrtek dokonce -1°C).
8
01 23. 03. 2013 - Velikonoční dílna 2013
Dne 23.03.2013 uspořádal SDH Řečice ve spolupráci s Místní knihovnou Řečice Velikonoční dílnu. Účast byla hojná a návštěvníci měli možnost si namalovat či různými technikami vyzdobit vyfouklá nebo plastová vajíčka, vyrobit výzdoby z papíru a pro každého bylo připraveno jarní osení. Paní Smejkalová (č.p. 53) předvedla ukázku háčkování a hoši měli možnost naučit se plést velikonoční pomlázku.
16
20130127_vodovod02_1500 27. 01. 2013 - Oprava prasklého vodovodu
V sobotu 26.01.2013 praskl v odpoledních hodinách, zřejmě vlivem tuhých nočních mrazů (-14°C), místní vodovod. Voda vytékala u chalupy Novákových (č.p. 34) u hlavní silnice. Vzhledem ke skutečnosti, že u chalupy Vejmělkových (č.p. 61) vede optický kabel, museli v neděli ráno přijet z Telecomu v ČB, zaměřit kabel a poté se mohlo začít kopat. Bylo totiž nutno vyměnit celou část vodovodu pod silnicí a tak se musela vybagrovat jáma u Novákových a Vejmělkových. Nešlo provést opravu, neboť starý místní vodovod je již ve velmi špatném stavu. Spolupracovali: Antonín Hudínek, František Pokorný, Radek Kopečný, Antonín Leitkep.
4
- Vánoční dílna 2012
SDH Řečice ve spolupráci s Místní knihovnou Řečice uspořádali první Vánoční dílnu.
0
01 07.12.2012 - Mikulášská besídka 2012
Mikulášskou besídku každoročně pořádá OÚ Volfířov ve spolupráci s Místní knihovnou Řečice. Stalo se již tradicí, že na úvod vystupují Lucie Volavková (zpěv) a Martin Vejmělek (kytara) s krátkým pásmem vánočních písní a koled. Poté za dětmi přijde Mikuláš se svou družinou a za básničku či písničku dětem rozdává nadílku.
3
20120609_09_2000 09.06.2012 - Traktortriáda 2012
V sobotu 9.6.2012 se v Řečici na Sádkách konal druhý ročník Řečické traktortriády, kterou pořádá Petr Šabatka. Na start závodu se postavilo celkem 30 traktorů, které se utkaly v kategoriích: tovární výroba, domaděl a historický stroj. Účastníci závodu čelili překážkám v podobě uměle vytvořeného bahnitého příkopu, vyjetí strmé meze, couvání mezi kužely a navíc museli při sjezdu z kopce zastavit, vystoupit z traktoru a vypít pitíčko. Se svízelemi číhajícími na trati se všichni závodníci skvěle poprali, někdy bylo potřeba svému stroji s bahnem olepenými koly vypomoci, avšak všichni projeli cílovou páskou a publikum se výtečně bavilo. Hlavní program doplnily jízdy čtyřkolek či symbolická přetahovaná o to, kolik domadělů bude třeba zapojit, aby pohnuly s několikatunovým moderním traktorem. Ani letos nepřálo pořadatelům počasí a na početné obecenstvo se téměř celý den snášel vytrvalý déšť, nicméně mnozí soutěžící si očividně užívali jízdu na rozbahněném terénu.
10
20120602_DD007_2000 02.06.2012 - Dětský den 2012
každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řečice
10
16.06.2012 - Setkání rodáků 2012
Dne 16.06.2012 se konalo již třetí setkání rodáků a přátel Řečice. Letošní setkání pořádal SDH Řečice ve spolupráci s OÚ Volfířov a Místní knihovnou Řečice. Pro účastníky byl připraven pestrý program a organizátoři objednali i skvělé počasí.
11

01 02 03 bleduliště1_malá.jpg DSC_4922_2000 DSC_5133_2000 DSC_5137_2000 PF_2019_2000 xIMG_20200125_101258.jpg