Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Řečice

Návštěv :
Celkem : 9939
Týden : 10
Dnes : 0
podrobnosti

2019

Do knihovny se zaregistrovalo 32 čtenářů, z toho 8 do 15 let a půjčili si 1 447 knih. Knihovnice paní Věra Švecová pracuje standardně. Má velmi pěkné výsledky v počtu výpůjček. Osadnímu výboru se podařilo zajistit pro knihovnu nové knihovnické regály a vymalování knihovny. Odebrala 7 souborů, 355 knih za  87.734 ,- Kč. Knihy si odváží sama.

 

2018

Do knihovny se zaregistrovalo 34 čtenářů, z toho 10 do 15 let a půjčili si 1 469 knih. 

 

2017

Zaregistrovalo se 38 čtenářů, z toho 10 do 15 let a přečetli 1 453 knih. Z Měk Dačice dodáno 6 výměnných souborů s 339 knihami v hodnotě 70. 831,- Kč.

 

2016

Zaregistrovalo se 36 čtenářů z toho 9 do 15 let a přečetli 1. 374 knih. Akce na podporu čtenářství jsou uvedeny ve fotogalerii. Z MěK Dačice odebráno 10 výměnných souborů, 671 knih v hodnotě 135. 439,- Kč.

 

2015 - Od 1. 7. 2015 je vedením knihovny pověřena paní Věra Švecová. Jednotlivé akce jsou ve fotogalerii, o kterou se stará paní Svobodová. Jsem potěšena zájmem o knihy a čtení. Počet čtenářů stoupl na 31 z toho děti do 15 let 10 a vypůjčilo se 1. 332 knih (rok 2014 - 480 výpůjček).

 

2014  - V knihovně zastupuje paní Mundlovou paní Věra Švecová. Jako nadšená čtenářka se zástupu ujala velmi dobře. Snaží se co nejvíce vyhovět svým čtenářům.

 

2013 - Webové stránky knihovny, po dohodě s panem Kopečným, využije obec jako elektronickou kroniku. Údaje o akcích, komentáře a fotografie vkládá Zdeňka Svobodová.

Paní Mundlová se podílela na přípravě Velikonoční dílny (23. 3.) a Pohádkového čtení (21. 4.). Na webových stránkách knihovny (www.knihovnarecice.webk.cz) jsou uvedeny jednotlivé akce a události v obci v průběhu roku spolu s fotografiemi. 

Proběhlo malování knihovny.

2012 - Knihovnice paní Mundlová půjčuje knihy hlavně z výměnných souborů. Knihovní fond samotné knihovny byl v minulém roce doplněn o 84 knih  (konec monopolu). Paní Mundlová se podílela na přípravě setkání řečických rodáků, Mikulášské besídky a Vánoční dílny.

1971 - paní Šikýřová získala dvě děvčata, které jí v  knihovně pomáhaly - Božena Krulová a Marie Bodocká. Knihovní fond je doplňován knihami z výměnných souborů Městské knihovny Dačice (střediskový systém).

1962 - Paní Chalupníková se odstěhovala. Ředitelka OLK paní Alscherová jednala se s. taj. MNV Karlem Lojkou o novém knihovníkovi. Knihovnu převzala paní Šikýřová.

1959 - Knihovna dobře vedená, v pololetí hlášeno 27 čtenářů, z toho 13 dětí, výpůjček celkem 211. Knihy se půjčovaly zdarma. Metodička z OLK Dačice p. A. Zemanová doporučila větší propagaci knihovny v obci - místní rozhlas. Doporučila MNV, aby ve svém rozpočtu pamatoval na nákup vybavení knihovny - nové police, stolek, židle, dále předplatit leterární časopisy.

Odborné knihy nakupoval pro knihovnu odbor školství a kultury rady ONV v Dačicích. Knihovna mimo svůj fond získávala knihy ve výměnných souborech z OLK Dačice.

1954 - Knihovnice paní Jarmila Chalupníková. Knihovna  byla umístěná na zámku v samostatné místnosti, která se špatně vytápěla.Půjčovalo se jak kdo přišel, nebyla pevná půjčovní doba.  Knihovna byla dobře vedená.

Metodické zprávy a statistické výkazy jsou doložené z roku 1954.