Naposledy aktualizováno: 09.07.2020 19:39:59
logo

Obec Řečice

zpět na seznam galerií


Založení spolku ŘEDIDLO

Založení divadelního spolku ŘEDIDLO (ŘEčická DIvaDelní LObby) ---- V minulosti k životu na venkově neodmyslitelně patřily ochotnické spolky. V době moderní postupně vymizely, aby v době postmoderní, se staromilským nasazením zakladatelů, znovu vznikly. K této události došlo i v Řečici dne 9. 3. 2019, kdy proběhla ustavující schůze a 6. 4. 2019 jsme byli zapsáni do spolkového rejstříku. --- Ředidlo vznikalo postupně při Obecní knihovně v Řečici od roku 2013. Nejprve jsme začínali s pohádkovým čtením pro děti a rodiče. Později jsme ve spolupráci s SDH Řečice zorganizovali turisticko-poetické vycházky do okolí obce. V současnosti se snažíme hrát ochotnické divadlo a učinit tak život na vesnici pestřejší. --- Hlavním zájmem spolku je podpora činnosti ochotnických divadelníků a všestranný rozvoj kultury a komunity v obci Řečice a blízkém okolí. Doufáme, že nám vlídní diváci zůstanou nakloněni a že se budeme i v budoucnu setkávat při nejrůznějších akcích

20190309_14_2000.jpg